Có 1 vật dụng trong gia đình của đồng bào các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên, gắn bó với bà con từ bao đời nay, không còn mang giá trị vật chất thông thường, mà còn có ý nghĩa tinh thần, đi vào đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân, trở thành vật thiêng, vô giá. Đó là những chiếc ghè, đặc biệt là những chiếc ghè cổ, ghè quí, được truyền lại từ bao đời nay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *