(kontumtv.vn) – Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *