(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum thực hiện tốt công tác vận động quần chúng đã giải quyết các vấn đề vướng mắc đặt ra ở cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *