(kontumtv.vn) – Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *