(kontumtv.vn) – Hai năm thực hiện Nghị định 42 ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, theo đó, hỗ cụ thể đối với từng diện tích đất trồng lúa. Song việc thực hiện Nghị định này chưa đem lại hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *