(kontumtv.vn) – Nghề làm chổi đót ở xã Kon Đào, huyện Đăk Tô đã tạo công ăn việc làm, giải quyết tốt thời gian nông nhàn của người dân, song tiếp tục duy trì nghề truyền thống này gặp không ít khó khăn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *