(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 còn khó khăn khiến đời sống giáo viên chật vật bám lớp, bán trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *