(kontumtv.vn) – Việc khai thác, phát triển và đưa cây thuốc cung ứng cho các đơn vị khám chữa bệnh công lập tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *