(kontumtv.vn) – Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ là việc làm cần thiết hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *