(kontumtv.vn) – Những năm qua, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đã góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục, hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *