(kontumtv.vn) – Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đánh dấu một mốc son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Kết tinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã làm nên chiến thắng vĩ đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *