(kontumtv.vn) – Kết quả bước đầu mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Plei Krông đã góp phần giải quyết việc làm cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *