(kontumtv.vn) – Tin theo tà đạo Hà Mòn đã làm cuộc sống của một số người bị xáo trộn. Người dân  đói nghèo, con cái thất học, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc bị chia rẽ. Khi bộ mặt thật của tà đạo Hà Mòn bị lật tẩy, người dân thấy được  bản chất của tà đạo Hà Mòn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *