(kontumtv.vn) – Năm 2013 là năm đầy khó khăn của nền kinh tế nói chung, chính vì vậy, việc thu hút đầu tư, phát triển vùng kinh tế động lực Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quốc gia Măng Đen cũng gặp không ít khó khăn. Dẫu vậy, vùng kinh tế động lực Kon Plông trong năm qua cũng đã tạo những dấu ấn riêng trong phát triển. Nhiều dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch mới ra đời, cùng với những sản phẩm rau, hoa, cá xứ lạnh đặc trưng là thay đổi đáng ghi nhận trong 1 năm đầy khó khăn ở vùng kinh tế động lực này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *