(kontumtv.vn)-Thực hiện Đề án ““Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015”, đến nay đã đem lại những kết quả tích cực, thay đổi bộ mặt vùng sâu, vùng xa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *