(kontumtv.vn) – Triển khai công tác xã hội hóa giáo dục ở tỉnh Kon Tum đạt được kết quả bước đầu, nhưng thực hiện công tác này ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vẫn còn nhiều việc cần giải quyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *