(kontumtv.vn) – Ngày 16/5/1974, quân và dân các dân tộc của huyện H30, H40 – nay là huyện Đăk Glei đã nổi dậy quét sạch bọn ngụy quân, ngụy quyền cuối cùng ra khỏi mảnh đất Bắc Tây Nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *