(kontumtv.vn) – Nhiều người theo tà đạo Hà Mòn đã biết ăn năn, hối cải, được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước để trở về trong vòng tay yêu thương, tha thứ của cộng đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *