(kontumtv.vn) – Đảng bộ, chính quyền đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, củng cố niềm tin nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *