Phim tài liệu : “Anh hùng rừng sác” phát sóng vào lúc 11h45 ngày 12/11, phát lại lúc 20h35 ngày 14/11 trên kênh KRT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *