Lần đầu tiên trên sóng KRT, Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cán bộ chủ chốt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *