(kontumtv.vn) – Chính quyền, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Kon Tum phát huy vai trò người dân, khu dân cư trong việc xây dựng văn minh đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *