(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh, thiết lập hành lang an toàn giao thông đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *