(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum xác định nhiều giải pháp huy động sự chung sức, đồng lòng của người dân xây dựng thành đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường và mang đậm bản sắc Tây Nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *