ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH KON TUM

Địa chỉ: 258A Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0260.3862544                      Fax: 0260.3861077

Website: http://www.kontumtv.vn

1. Ban giám đốc:

– Giám đốc, Tổng biên tập: Phan Cư

Điện thoại: 0260.3864852, di động: 0905031718

Email: phancukrt@gmail.com

– Phó giám đốc, Phó tổng Biên tập : Nguyễn Văn Thống

Điện thoại: 0260.3867092, di động: 0905246388

Email: vanthongkrt09@gmail.com

2. Các phòng, ban

2.1. Phòng Tổ chức – Hành chính:

Phó trưởng phòng: Đỗ Văn Tuyển

Điện thoại: 0260.3867092, di động: 0905242874

Email: krtdotuyen@gmail.com

2.2. Phòng Kế hoạch – Tài vụ:

Trưởng phòng: Trần Đức Thiện

Điện thoại: 0260.3866261, di động: 0903596199

Email: thienkrt@gmail.com

2.3. Phòng thời sự:

– Phó trưởng phòng: Lê Hồng Quân, di động: 0905514757

Email: quankrt@gmail.com

2.4. Phòng Văn nghệ – Chuyên đề:

– Phó trưởng phòng: Lê Hồng Quân, di động: 0905514757

Email: quankrt@gmail.com

2.5. Phòng Biên tập chương trình.

Phó trưởng phòng: Lương  Thị Kim Nhung, di động: 0982500457

Email: pbtctkrt@gmail.com

2.6. Phòng Phát thanh – Truyền hình tiếng dân tộc.

– Trưởng phòng: Y Phiếu

Điện thoại: 0260.3869121, di động : 0923114704

Email: pbdtdtkrt@gmail.com

– Phó trưởng phòng: Alê Khăm, di động: 0915324793

Email: linhlinhkrt@gmail.com

– Phó trưởng phòng: Y Tâm B, di động: 01684294521

Email: haimattotruyenhinhkrt@gmail.com

2.7. Phòng kỹ thuật:

– Trưởng phòng: Hoàng Văn Hải

Điện thoại:0260.3867093, di động: 0914073589

Email: hoanghaikrt@gmail.com

– Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Hùng, di động: 0935065354

Email: minhhungkrt@gmail.com

– Phó trưởng phòng: Chu Văn Sử, di động: 0914118245

Email: vansukrt@gmail.com

– Phó trưởng phòng: Y Hạnh, di động: 01674412638

Email: linhphuong.hanh@gmail.com

2.8. Tổ địa phương:

– Nguyễn Tài Bằng

Di động: 0914147157

Email: bangkrt@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *