(kontumtv.vn) – Sau gần 10 năm thực hiện Luật hợp tác xã (HTX) năm 2012, trên địa bàn thành phố Kon Tum đã thành lập mới 34 HTX, với tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 255 tỷ đồng.

Trong 34 HTX, có 21 HTX nông nghiệp; 08 HTX giao thông vận tải; 1 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; 02 HTX Xây dựng; 02 HTX Thương mại. Đến cuối năm 2021, doanh thu bình quân của một HTX hơn 24 tỷ đồng; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX  44 triệu đồng/năm.

Nhìn chung, các HTX trên địa bàn thành phố Kon Tum hoạt động có hiệu quả, giúp cho các cá nhân, hộ gia đình là thành viên HTX yên tâm sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hợp tác xã và kinh tế địa phương nói chung. Qua đó,  góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, nhất là hộ thành viên HTX và tạo được niềm tin vào triển vọng phát triển của Hợp tác xã./.

                                                                         Thanh Tùng – Đức Thắng

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *