(kontumtv.vn) – Sau một năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, có 4/5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể là 100% xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động; hơn 15% hộ người DTTS nghèo, cận nghèo tham gia thực hiện thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, tự lực vươn lên thoát nghèo; hơn 10% hộ người dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo và cận nghèo biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng và biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất.

Ngoài ra, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đã xây dựng và duy trì được từ 1-3 mô hình thực hiện Cuộc vận động. Riêng chỉ tiêu về các hộ người DTTS tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã và chỉ tiêu giảm từ 3-4% hộ nghèo, hộ cận nghèo người DTTS vào cuối năm 2021 chưa đạt kế hoạch đề ra./.

Hơ Jan – Thanh Hà

             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *