(kontumtv.vn) – Trong tháng 5 vừa qua, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước khoảng 270 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước ước hơn 1.980 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán địa phương giao.

Trong hơn 1.980 tỷ đồng thu ngân sách, thu nội địa 1.855 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán; thu hoạt động xuất nhập khẩu hơn 125 tỷ đồng, đạt hơn 46% dự toán. So với dự toán Trung ương giao  là 2.787 tỷ đồng thì thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh đạt 71%.

Ngược lại, trong tháng 5, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh ước gần 500 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách địa phương ước khoảng 3.500 tỷ đồng, đạt hơn 40% nhiệm vụ chi. Trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 1.300 tỷ đồng, bằng 38% dự toán; chi thường xuyên hơn 2.000 tỷ đồng, bằng hơn 37% dự toán./.

                                                                            Thanh Tùng – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *