(kontumtv.vn) – Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng từ 10,3% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 1.700 tỷ đồng là hai trong 7 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế của tỉnh Kon Tum trong 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI họp ngày 06-7- 2022 đã xác định cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu của 6 tháng cuối năm 2022 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội và môi trường, quốc phòng – an ninh,  xây dựng Đảng và các chỉ tiêu khác.

Riêng lĩnh vực kinh tế, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 7 chỉ tiêu chủ yếu, gồm Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng từ 10,3% trở lên; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 1.700 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 12.650 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân trên 8.250 tỷ đồng); Giải ngân hết kế hoạch vốn được giao; Thành lập mới 110 doanh nghiệp trở lên; Diện tích trồng mới cây ăn quả 2.250 ha, cây mắc ca 780 ha, Sâm Ngọc Linh 490 ha, cây dược liệu khác 1.610 ha; phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

                                                                     Thanh Tùng – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *