(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện phong trào công tác hội phụ nữ gắn với điều kiện thực tế của địa phương, các cấp hội phụ nữ huyện Đăk Hà đã vận động, hỗ trợ 74% cán bộ, hội viên tham gia cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Huyện Đăk Hà có gần 3.800 hội viên phụ nữ người DTTS tại 10/11 xã, thị trấn. Trong năm 2022, thực hiện phong trào công tác hội gắn với triển khai thực hiện CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, các tổ chức cơ sở hội đã tuyên truyền, vận động trên 2.800 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, Hội LHPN đã đứng ra tín chấp cho trên 3.700 lượt hội viên vay vốn, với tổng dư nợ trên 190 tỷ đồng; vận động hơn 500 Hội viên phụ nữ người DTTS tham gia các lớp dạy nghề, hơn 570 phụ nữ người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham gia thành viên các mô hình kinh tế tập thể và hỗ trợ 04 ý tưởng Phụ nữ khởi nghiệp.

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đến nay huyện Đăk Hà có gần 74% hội viên phụ nữ người DTTS biết áp dụng KHKT, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư sản xuất. Cùng với đó, nhiều ý tưởng khởi nghiệp, phong trào hỗ trợ sinh kế, cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế trang trại, liên kết trong sản xuất phát huy hiệu quả. Đến nay, huyện có 16 hội viên phụ nữ điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, trên 30% hội viên phụ nữ người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo có cuộc sống được cải thiện./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *