(kontumtv.vn) – Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Qua kiểm tra, nhìn chung các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch. Hiện nay, các địa phương đang tập trung phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc, gắn với điều trị bệnh cho hơn 100 con bò bị viêm da nổi cục. Các địa phương đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức tuyên truyền xuống các thôn, làng.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021. Trong đó cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ các hợp tác xã tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút người dân vào hợp tác xã để hình thành các chuỗi liên kết phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên vùng nông thôn, vùng có đạo.

                                                                        CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *