(kontumtv.vn) – Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch được thành phố Kon Tum chú trọng thực hiện.

Trong năm 2022, thành phố hỗ trợ cơ sở và cộng đồng thực hiện sưu tầm, bảo tồn 02 lễ hội văn hóa truyền thống gồm Lễ hội mừng nước giọt của dân tộc Bahnar tại thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa và Lễ bỏ mả của dân tộc Gia Rai ở thôn Plei Weh, xã Ia Chim. Ngoài ra,tổ chức thành công Hội thi cồng chiêng, múa xoang các DTTS thành phố Kon Tum lần thứ I; Liên hoan cồng chiêng – múa xoang, thi trang phục dân tộc thiểu số dành cho học sinh lần thứ VI, năm 2022; đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng làng Kon Jơ Dri thành làng Du lịch cộng đồng. Qua đó quảng bá hình ảnh đời sống, văn hóa đặc sắc của người DTTS đến khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Trong năm 2022, thành phố Kon Tum tiếp tục phân bổ 1,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *