(kontumtv.vn) – Ngày 8/6, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2022.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những nội dung của hoạt động khuyến công nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng  yêu cầu của người tiêu dùng.

Thông qua đó, Nhà nước có chính sách, kế hoạch ưu tiên hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức định kỳ 2 năm một lần từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp Quốc gia. Tính đến nay, tỉnh Kon Tum đã tổ chức 04 đợt bình chọn; kết quả các đợt bình chọn trước đã có 27 sản phẩm công nghiệp tiêu biểu được công nhận cấp tỉnh; 9 sản phẩm ở cấp khu vực và 6 sản phẩm được công nhận ở cấp quốc gia.

Năm 2022, Hội đồng bình chọn tiếp nhận đăng ký tham gia của 7 huyện/thành phố, với tổng cộng 15 sản phẩm của 11 cơ sở sản xuất. Qua xem xét, đánh giá đã lựa chọn 5 sản phẩm tiêu biểu tham gia ở cấp khu vực do Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận vào tháng 8/2022.

Hoàng Lợi – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *