(kontumtv.vn) – Ngày 1/9, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa có công văn số 1619/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại các dự án do ngành quản lý.

Theo công văn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt này; Tổ phó là Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm; các thành viên Tổ công tác là Thủ trưởng các Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Đối tác công tư, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ.

Trong đó, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông là cơ quan thường trực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo hoạt động hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Kết quả giải ngân vốn các dự án là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.

Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án; rà soát, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm thúc đẩy tiến độ, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Bên cạnh đó, Tổ công tác yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: “Sẽ xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công”.

“Kết quả giải ngân dự án đầu tư công căn cứ quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các đơn vị, cá nhân được phân công theo dõi dự án và người đứng đầu các cơ quan tham mưu”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *