(kontumtv.vn) – Việc công khai tài chính Quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các hình thức truyền thông khác.
Bo Tai chinh ban hanh Thong tu huong dan hoat dong Quy vaccine hinh anh 1
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân trong khu công nghiệp. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Theo đó, Quỹ vaccine phòng COVID-19 được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Quỹ có quyền hạn vận động và tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine và các loại hình vật chất khác (không bao gồm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho phòng chống dịch) của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, Quỹ được sử dụng các nguồn tài chính này để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo nội dung phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Bộ Y tế.

Để thực hiện quyên góp, Quỹ được mở tài khoản giao dịch tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ, hỗ trợ bằng tiền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra, Quỹ cũng được sử dụng vốn nhàn rỗi bằng VND để gửi có kỳ hạn tối đa không quá ba tháng tại các ngân hàng thương mại theo quy định tại Điều 18 Thông tư này nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn.

Về nguồn thu của Quỹ, bao gồm các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Quỹ, gồm: tiền (tiền VND, ngoại tệ), vaccine và các loại hình vật chất khác, lãi tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại, các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Về xác định trách nhiệm tiếp nhận, các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền được chuyển vào tài khoản của Quỹ tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, các khoản tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ bằng vaccine, Bộ Y tế sẽ thực hiện tiếp nhận để quản lý, phân phối và sử dụng theo quy định. Theo quy định, Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá trị quy tiền VND của vaccine được tài trợ cho Quỹ và định kỳ 10 ngày lập báo cáo gửi Quỹ theo Mẫu số 03-BC/QVX tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, để hạch toán phản ánh vào thu, chi của Quỹ.

Mặt khác, Bộ Tài chính xác định giá trị quy tiền của vaccine căn cứ các hóa đơn, chứng từ do nhà tài trợ cung cấp. Trường hợp không có hóa đơn, chứng từ của nhà tài trợ, Bộ xác định theo giá tạm tính để phản ánh kịp thời vào thu của Quỹ và Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá chính thức theo quy định của pháp luật và báo cáo Quỹ để điều chỉnh hạch toán (nếu có chênh lệch).

Ngoài ra, các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Quỹ bằng các loại hình vật chất khác (không bao gồm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho phòng chống dịch), Quỹ thực hiện tiếp nhận để quản lý, theo dõi và hạch toán phản ánh vào thu của Quỹ khi xuất bán theo quy định.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí để mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chi từ Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 theo quy định.

Căn cứ các nội dung chi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Y tế lập hồ sơ đề nghị xuất Quỹ để chi theo quy định.

Quỹ hoạt động công khai báo cáo tài chính, cụ thể Thông tư quy định chi tiết các nội dung liên quan đế chế độ kế toán, quyết toán, báo cáo và công khai tài chính quỹ. Theo đó, Quỹ có trách nhiệm công khai báo cáo tài chính quỹ hàng tháng, sáu tháng, năm và báo cáo quyết toán Quỹ theo các mẫu biểu tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Nội dung công khai bao gồm số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại.

Thời điểm công khai báo cáo tháng, 6 tháng chậm nhất sau ngày 10 kể từ ngày kết thúc tháng, 6 tháng; công khai báo cáo năm chậm nhất ngày 31 của tháng 01 năm sau và báo cáo quyết toán chậm nhất 30 ngày sau khi báo cáo được Bộ Tài chính phê duyệt.

Việc công khai của Quỹ sẽ được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và một hoặc một số hình thức: công bố tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở của Quỹ, phát hành ấn phẩm, thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày ký (2/6)./.

Bo Tai chinh ban hanh Thong tu huong dan hoat dong Quy vaccine hinh anh 2
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *