(kontumtv.vn) – Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, sau 1 năm phát động và triển khai thực hiện, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã lựa chọn hơn 30 hộ nghèo, cận nghèo để huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 28 căn nhà, hỗ trợ 03 hộ chăn nuôi heo. Tổng kinh phí thực hiện là gần 1,7 tỷ đồng.

Trong đó, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ gần 1,4 tỷ đồng; còn lại là người dân tự đối ứng. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng 02 mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei. Trong đó nhấn mạnh về phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động người dân tộc thiểu số xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, ăn ở hợp vệ sinh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *