(kontumtv.vn) – Trong thời gian qua việc đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Việc phát triển dược liệu đã góp phần giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng dược liệu tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông. Cùng với đó công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu được chú trọng; đã xây dựng được một số chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dược liệu. Công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ và đăng ký bảo hộ thương hiệu các sản phẩm dược liệu được quan tâm thực hiện. Một số sản phẩm từ dược liệu, nhất là Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã được thị trường đón nhận.

Tỉnh Kon Tum đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2025, diện tích trồng sâm Ngọc Linh đạt khoảng 4.500 ha, diện tích trồng cây dược liệu khác khoảng 10.000 ha; mỗi huyện, thành phố hình thành ít nhất 1 cơ sở sản xuất, cung ứng giống dược liệu có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu trồng dược liệu trên địa bàn; khai thác khoảng 5.000 tấn dược liệu các loại, trong đó khai thác từ tự nhiên 700 tấn, khai thác từ dược liệu trồng khoảng 4.300 tấn./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *