(kontumtv.vn) – Thời gian qua, thành phố Kon Tum đã tích cực triển khai thực hiện các mô hình thí điểm, vận động người dân và đã chuyển đổi dần một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng một số loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn như mía, cây ăn quả.

Trong năm 2022, thành phố đã trồng mới hơn 350 ha diện tích cây ăn quả, 91 ha cây mía, gần 100 ha cây mắc ca, 223 ha cây dược liệu. Bên cạnh công tác chuyển đổi diện tích cây trồng phù hợp, thành phố tích cực hỗ trợ chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng giống năng suất và chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng cơ giới hoá, thực hiện các quy trình kỹ thuật tiên tiến, biện pháp thâm canh bền vững; giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ, hoá chất bảo vệ thực vật; thực hiện tốt các hoạt động quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Trong năm 2023, thành phố Kon Tum chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, trình độ canh tác của người dân; mỗi xã, phường xây dựng 03 mô hình chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cải tạo vườn tạp, đưa giống mới vào sản xuất; chuyển đổi diện tích trồng lúa thường xuyên bị thiếu nước, khô hạn sang sản xuất các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *