(kontumtv.vn) – Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp được UBND thành phố Kon Tum quyết liệt triển khai. Trong thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện dịch bệnh khảm lá trên cây sắn đã đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giảm dần diện tích cây sắn, chuyển sang trồng một số loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Phòng Kinh tế thành phố đã phối hợp với các xã, phường tiến hành rà soát, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên diện tích sắn kém hiệu quả, thường xuyên nhiễm bệnh, đặc biệt là diện tích sắn bị nhiễm bệnh khảm lá sang các loại cây trồng khác từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Kết quả rà soát bước đầu, thành phố sẽ chuyển đổi khoảng 1.600ha diện tích đang trồng sắn sang trồng các loại cây khác, trong đó trồng cây ăn quả là 1.400 ha và chuyển sang trồng mía là 200 ha. Đồng thời, trên cơ sở các nguồn vốn, thành phố chỉ đạo xây dựng các mô hình chuyển đổi thí điểm để tiếp tục nhân rộng trong nhân dân, gắn với phát triển sản xuất quy mô lớn, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành./.

Trọng Nghĩa

Trung tâm VH-TT-DL&TT TP Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *