(kontumtv.vn) – Hiện nay, thành phố Kon Tum đang gấp rút hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tổ chức thi, đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021 đợt 1 trên địa bàn.

Dự kiến chương trình được tổ chức giữa tháng 7/2021. Đến nay, thành phố đã tiếp nhận, kiểm tra, hỗ trợ các chủ thể về thủ tục, hồ sơ đảm bảo các yêu cầu pháp lý đối với 16 sản phẩm tham gia thi, đánh giá sếp hạng đợt 1, năm 2021.

Bên cạnh đó, UBND thành phố thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố và Tổ chuyên trách OCOP cấp thành phố theo quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm.

Đây là năm thứ 2, thành phố Kon Tum tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. Việc tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP góp phần quan trọng để khuyến khích và tạo động lực cho các tổ chức kinh tế khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm, tạo nên những sản phẩm thương hiệu, có tính đặc trưng của địa phương, có thể cạnh tranh ngoài thị trường.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *