(kontumtv.vn) – Tiếp nối thành công của Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum được tổ chức vào tháng 10/2022 vừa qua, sáng ngày 15/11, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã chủ trì chương trình cà phê doanh nghiệp doanh nhân. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị đã ghi nhận 71 vấn đề vướng mắc khó khăn từ Hội doanh nhân trẻ tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn. Đến nay, có 55 vấn đề vướng mắc, khó khăn đã được cấp có thẩm quyền giải quyết; 16 vấn đề của doanh nghiệp chưa được giải quyết.

Tại chương trình, các doanh nghiệp đề nghị xem xét, cấp nguồn hỗ trợ chuyển đổi số, hỗ trợ tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; xem xét vấn đề thông báo tạm dừng toàn bộ thu hút các dự án đầu tư vào khu du lịch sinh thái Măng Đen; việc quản lý lòng hồ thuỷ điện, tận thu khoáng sản, đẩy nhanh giải quyết các thủ tục thực hiện chủ trương tái định canh cho bà con khi thu hồi, giải phóng, đền bù mặt bằng; xây dựng các giải pháp đánh giá, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan đã trả lời một số vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp ngay tại chương trình.

Khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan nhanh chóng giải quyết các kiến nghị, vướng mắc còn tồn đọng hoặc có văn bản trả lời trực tiếp cho các doanh nghiệp. Đối với một số vấn đề chưa được làm rõ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật để giải quyết theo đúng quy định. Đồng thời tập hợp, báo cáo các nội dung đã giải quyết, trả lời về UBND tỉnh trước ngày 20/11. Để chương trình cà phê doanh nghiệp doanh nhân đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các doanh nghiệp gửi các kiến nghị, đề xuất về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo và phân nhóm vấn đề cho các đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung trả lời đúng trọng tâm. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm triệu tập đầy đủ những đơn vị, địa phương có liên quan tham dự để trả lời trực tiếp, kịp thời giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp ngay tại chương trình./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *