(kontumtv.vn) – Các mục tiêu phát triển cần phải được thực hiện quyết liệt, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập.

Một trong những văn kiện Đại hội XII của Đảng nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia kinh tế là “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.”

Nhiều ý kiến cho rằng, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới cần phải được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ và khẩn trương, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập.

Theo dõi Báo cáo chung của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về các văn kiện Đại hội 12 của Đảng, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, báo cáo đã nêu ra tương đối rõ về một số phương hướng phát triển kinh tế – xã hội cho giai đoạn tới. Đó là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

chuyen gia ky vong vao muc tieu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam toi hinh 0
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với sự phát triển của đất nước hiện nay.
Theo bà Phạm Chi Lan, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 cũng đưa ra phương hướng rất rõ về thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế. Vì vậy, đối với Đại hội lần thứ 12 này, những phương hướng về phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới cần phải được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ và khẩn trương hơn.

“Tôi thấy báo cáo Đại hội đã nói lên những khát vọng rất lớn của Việt Nam phát triển trong thời gian tới. Đối với Đại hội lần này, điều quan trọng nhất là đã vạch ra phương hướng gì thì ngay sau Đại hội phải bắt tay vào ngay lập tức để khẩn trương thực hiện và phải thực hiện cho bằng được. Cũng phải làm rõ những ai chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu đó. Trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế, sức ép đối với Việt Nam tăng lên rất cao. Ta không thể để lỡ thời cơ được, cho nên lần này đòi hỏi phải thực hiện rất quyết liệt các vấn đề mà Đại hội 12 đưa ra”, chuyên gia Phạm Chi Lan cho biết.

Đồng tình với các chỉ tiêu, định hướng mà Đại hội Đảng đặt ra trong 5 năm tới, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, các chỉ tiêu đó là phù hợp với sự phát triển của kinh tế trong bối cảnh đất nước hiện nay. Với chỉ tiêu về GDP có cả sàn và trần, khá linh hoạt, có thể tăng lên hoặc giảm xuống tùy theo bối cảnh cụ thể.

“Đại hội Đảng 12 đã đưa ra nhiều chỉ tiêu cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới cũng như trong giai đoạn trung hạn trước mắt. Có thể nói những mục tiêu và những chỉ tiêu đưa ra đồng bộ và cơ bản đều có tính khả thi cao. Trong số những chỉ tiêu như vậy thì chỉ tiêu về tăng trưởng GDP là chỉ tiêu đã thể hiện sự thận trọng cũng như là thể hiện nhiều quan điểm phát triển”, chuyên gia Nguyễn Minh Phong nói./.

Chung Thủy – Việt Hà/VOV – Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *