(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp của huyện Đăk Tô có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao và đạt kết quả quan trọng. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện có sự chuyển dịch tích cực, đã chuyển đổi một số loại cây trồng giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây mang lại hiệu quả cao hơn.

Từ năm 2017-2020, huyện Đăk Tô thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích lúa thường xuyên thiếu nước trong vụ Đông Xuân sang phát triển một số cây trồng khác như bắp, rau, đậu các loại, sắn, mía, cà phê với tổng diện tích hơn 70 ha; chuyển đổi  trên 3.000 diện tích cây lúa rẫy, cây sắn vùng đất bạc màu sang trồng cao su, cà phê. Đặc biệt, trên địa bàn huyện bước đầu hình thành các vùng chuyên canh, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như cao su, cà phê, sắn. Bên cạnh đó, việc dồn đổi, tích tụ đất, xây dựng cánh đồng lớn, xây dựng mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao và đang được triển khai nhân rộng.

Ngoài ra, kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Đăk Tô có chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc hình thành chuỗi liên kết giá trị, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và nâng cao thu nhập cho một bộ phận Nhân dân  địa phương./.

                                                                                Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *