(kontumtv.vn) – Ngày 26/11, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị công bố và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum năm 2021 đợt 1. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Theo quyết định của UBND tỉnh, có 21 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh từ 3 sao đến 4 sao. Cụ thể, công nhận 7 sản phẩm đạt 4 sao của 2 chủ thể và 14 sản phẩm đạt 3 sao của 12 chủ thể. Trong đó, sản phẩm đạt 4 sao gồm 6 thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty cổ phần Vingin và sản phẩm nước Yến Sâm Kon Tum của Công ty TNHH Yến Sào Kon Tum.

Sau hơn 3 năm (2018-2021) triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, tại cấp tỉnh đã công nhận 109 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 1 sản phẩm 5 sao và 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao đang đề nghị Trung ương đánh giá.

Tại Hội nghị, một số chủ thể OCOP trình bày về những khó khăn, vướng mắc trong việc giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Đồng thời, đưa ra ý kiến, đề xuất để Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ngày càng hiệu quả hơn.

Để Chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt kết quả cao trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu UBND tỉnh ban hành, triển khai Đề án “ Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025” và về cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; ưu tiên duy trì, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm đối với các sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Đối với các chủ thể sản phẩm OCOP, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ động trong tổ chức thực hiện theo chu trình OCOP khi tham gia chương trình; tuân thủ các cam kết về chất lượng của sản phẩm khi được cấp giấy chứng nhận đạt sao; tiếp tục tìm kiếm đối tác liên kết, hợp tác sản xuất; mở rộng thị trường tiêu thụ; đồng thời lựa chọn, phát triển các sản phẩm có sức cạnh tranh nhất./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *