(kontumtv.vn) – Thực hiện kế hoạch xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025, đến nay huyện Đăk Glei đã đạt trung bình gần 8 tiêu chí/thôn.

Các địa phương đã có nhiều cố gắng trong xây dựng thôn nông thôn mới ở vùng DTTS là thôn Đăk Xanh, Thị trấn Đăk Glei đạt 9/10 tiêu chí; thôn Đăk Tum, xã Đăk Môn đạt 8/10 tiêu chí; thôn Dục Lang, xã Đăk Long đạt 7/10 tiêu chí; thôn Đăk Mi, xã Đăk Choong đạt 8/10 tiêu chí; thôn Đăk Book, xã Đăk Plô đạt 7/10 tiêu chí. Trong năm 2022, huyện Đăk Glei phấn đấu thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pék đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Thời gian tới, huyện tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện hướng dẫn về nội dung, chỉ tiêu và điều kiện để đạt chuẩn các tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương./.

Đăng Huy – A Lộc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *