(kontumtv.vn) – Hyện Đăk Hà đã tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và lấy ý kiến của ngành chuyên môn, các xã, thị trấn về kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Theo kết quả rà soát, huyện Đăk Hà có tổng diện tích tự nhiên hơn 84.500 hecta. Trong đó, đất nông nghiệp có hơn 75.000 hecta, chiếm 89%; đất phi nông nghiệp trên 6.300 hecta, chiếm 7,4%; đất phát triển hạ tầng là hơn 4.400 hecta, chiếm 5,2% và trên 2.900 hecta đất chưa sử dụng, chiếm 3,46% tổng quỹ đất.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tiềm năng đất đai, quan điểm khai thác sử dụng đất, định hướng sử dụng đất trên địa bàn, tại phương án quy hoạch, sử dụng đất của huyện Đăk Hà năm 2023, các chỉ tiêu sử dụng đất đã được cân nhắc, tính toán, cân đối kỹ lưỡng để vừa tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp trên phân bổ, vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Theo đó, huyện Đăk Hà thống nhất Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với các nội dung như điều chỉnh quỹ đất đảm bảo cho lĩnh vực giáo dục, an ninh – quốc phòng và các thiết chế văn hóa tại các xã theo các chỉ tiêu xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt đô thị loại IV và thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; quy hoạch, đảm bảo bố trí quỹ đất thu hút đầu tư thực hiện các dự án kinh tế – xã hội; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các đề án quy hoạch, sử dụng đất theo hướng bền vững, phát huy hết tiềm năng, lợi thế quỹ đất tự nhiên; ưu tiên bố trí quỹ đất để quy hoạch xây dựng hạ tầng công cộng, đáp ứng nhu cầu văn hóa, giải trí của nhân dân./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *