(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo các  tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tăng cường triển khai các biện pháp tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng, cân đối và đảm bảo nguồn vốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, các TCTD đã tập trung nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp khoa học công nghệ, dự án đầu tư, dự án khởi nghiệp, dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời tích cực triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng, các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và doanh nghiệp có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh tốt.

Ngoài ra, các TCTD đã chú trọng triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi tại các xã vùng sâu, vùng xa, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới, tạo điều kiện thuận lợi để hộ người dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất. Qua đó góp phần phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế địa phương./.

                                                                          Thanh Tùng – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *