(kontumtv.vn) – Nhằm  đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát; chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Đồng thời rà soát, đánh giá kỹ về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu; trong quá trình triển khai thi công, nhà thầu cam kết tiến độ giải ngân theo kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền; kịp thời tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ liên quan đến việc thực hiện các công trình lớn của đơn vị mình. Đồng thời khẩn trương rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2020 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2021 sang các dự án cần đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 đạt tối thiểu 70% kế hoạch và đến ngày 31 tháng 01 năm 2022 đạt 100% kế hoạch./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *