(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương là yêu cầu của UBND tỉnh đối với các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở thẩm quyền chức năng nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia, sản phẩm OCOP tiêu biểu và nông sản chủ lực; thúc đẩy xây dựng các sự kiện giới thiệu, kết nối và phân phối sản phẩm gắn với các hình thức giỏ quà OCOP tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng sản phẩm OCOP Việt Nam. Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, HTX trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực của địa phương. Đặc biệt là đẩy mạnh kết nối cung – cầu, mở rộng thị trường, các kênh phân phối nội địa./.

Hơ Jan Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *