(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy hiện có hơn 500ha diện tích mặt nước tại 2 hồ thủy điện lớn là Ia Ly và Plei Krông. 

Trong đó, diện tích nuôi thủy sản trên 85 ha, đạt gần 100% kế hoạch. Huyện hiện có 33 lồng bè nuôi cá lóc, cá lăng và cá diêu hồng. Đến nay, sản lượng thủy sản hơn 240 tấn, đạt trên 30% kế hoạch, trong đó sản lượng nuôi chiếm trên 140 tấn; sản lượng khai thác tự nhiên gần 100 tấn.

Để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện phát triển trên 60 lồng nuôi thủy sản, sản lượng đạt 100 tấn/năm, các ngành chuyên môn huyện Sa Thầy đã chuyển giao công nghệ, mở lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi thủy sản, hỗ trợ lồng bè, con giống chất lượng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VHTTDL&TT huyện Sa Thầy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *